Програм ПЛЕНАРНИХ ЗАСЕДАЊА


Пленарно заседање 1, Понедељак, 20. 08, Сала хероја, 14.00–15.15

Председавају:

проф. др Бошко Сувајџић, председник МКС

проф. др Љиљана Марковић, декан Филолошког факултета

академик Владимир Костић, председник Српске академије наука и уметности

 

МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ Нада (Србија), Српска народна књижевност у светлости Вуковог Рјечника

КАЙПЕРТ Гельмут (Германия), Тезис Пражского лингвистического кружка о церковнославянском языке (1929 г.) и его судьба в славистике

НИКОЛОВА Светлина (България), Съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи

Пленарно заседање 2, Понедељак, 20. 08, Сала хероја, 15.50–16.40

Председавају:

проф. др Бошко Сувајџић, председник МКС

проф. др Љиљана Марковић, декан Филолошког факултета

академик Владимир Костић, председник Српске академије наука и уметности

 

BARTMIŃSKI Jerzy (Polska), Język w kontekście kultury

ПИПЕР Предраг (Србија), О српској лингвистичкој славистици друге половине XX века