Информација за организаторе тематских блокова / Информация для организаторов тематических блоков


Реферате за тематске блокове треба објавити на Интернету до 1. августа 2018. године, а линк треба послати МКС-у. Организатори могу објавити реферате на сајту инстутуције у којој су запослени (нпр. на сајту института, факултета), на сајту комисије (ако је блок пријавила комисија МКС-а), а могу и оформити посебан сајт само за тематски блок. Након конгреса, организатори могу да објаве радове са тематског блока у неком часопису, зборнику и сл.

 

Доклады для тематических блоков необходимо разместить в Интернете до 1 августа 2018 года, а ссылку следует послать в МКС. Организаторы могут опубликовать доклады на сайте учреждения, в котором они работают (напр. на сайте института, факультета), на сайте комиссии (если блок был заявлен комиссией МКС), а могут и создать отдельный сайт только для тематического блока. По окончании Съезда организаторы могут опубликовать доклады тематического блока в каком-нибудь журнале, сборнике и т.п.