Писмо члановима МКС


Поштовани председниче/председнице, уважени чланови МКС-а

Слободни смо да Вам пошаљемо Записник са Пленарног заседања Међународног комитета слависта које је одржано 24–25. 08. 2017. године у Београду. Уз Записник Вам шаљемо и оквирни Програм XVI Међународног конгреса слависта у Београду 2018. године, једногласно усвојен на Пленарном заседању МКС-а, са молбом да све евентуалне примедбе, допуне и исправке Програма доставите председништву МКС-а најкасније до краја године.

Обавештавамо Вас да ће пријавни обрасци–формулари за пријаву учешћа и плаћање котизације као и упутства за попуњавање образаца бити објављени на сајту МКС-а до краја новембра 2017. године.

Слободни смо да издвојимо још једном најважније закључке Пленарног заседања МКС-а:

Организациони послови у припреми 16. Међународног конгреса слависта (агенција, смештај, пријављивање учесника, начин уплате котизације и др.)

Једногласно су донети закључци о следећем:
– Висина котизације износи: 100 EUR у режиму ране уплате (до 15. маја 2018), 150 EUR до 1. августа 2018. и 200 EUR на лицу места. За учеснике с постер-рефератом котизација износи 70 EUR без обзира на време уплате (пожељно до 1. августа), а за госте без реферата – 50 EUR, такође без обзира на време уплате (пожељно до 1. августа).
– Учесник који одустане до 1. августа 2018. имаће право на повраћај 50% од уплаћене суме.
– Списак учесника-гостију Конгреса без реферата национални комитети дужни су да доставе Председништву МКС најкасније до 28. фебруара 2018.
– Котизацију не плаћају пленарни референти, чланови редовни/почасни МКС-а и чланови Председништва МКС-а.
– Сваки други учесник Конгреса (референт у секцијама, учесник округлих столова, тематских блокова и заседања комисија) плаћа котизацију; ово се односи и на кореференте, уколико су физички присутни на Конгресу.

Постер-презентације

Одлучено је да организатор мора прописати димензије постера (А0, А1), као и време и место њиховог презентовања.

Питање језика излагања у секцијама.

Закључено је да национални комитети сачине спискове који ће садржати само име и презиме аутора и наслов реферата на језику на којем ће бити изложен. Рок за слање ових спискова Председништву МКС-а је 15. децембар 2017.

Заседања Комисија МКС-а

Потврђено је да за редовна заседања комисија при МКС свака комисија мора унапред да пријави своје заседање. Координатор комисија П. Жењух даће нови термин за пријављивање термина, и то према пропозицијама које су донете у Букурешту.

Организовање Изложбе књига на Конгресу

У закључку расправе о овом питању одлучено је да национални комитети доставе спискове књига за изложбу до Нове године, а да рок за слање самих експоната буде 1. јули 2018. Ако неки национални комитет није у могућности да пошаље (нпр. велики поштански трошкови), постараће се да учесници Конгреса сами допреме књиге и предају их за Изложбу током регистрације.

Публиковање Књиге резимеа прихваћених секцијских реферата

Закључено је да ће језик резимеа бити избор аутора, при чему то мора бити један од језика Конгреса. До Нове године Председништво ће упутити комитетима допис где се отвара могућност достављања нових резимеа на одабраном језику величине 500-1000 знакова с проредом.

Референтна листа славистичких часописа при МКС-у.

Закључено је да национални комитети прегледају и допуне текућу верзију Референтне листе славистичких часописа при МКС-у, те да до Нове године (најка-сније до краја јануара) своје измене пошаљу Председништву МКС-а.

С поштовањем,
Председник Међународног комитета слависта
Проф. др Бошко Сувајџић

У Београду 16. 11. 2017.

Преузмите документ (PDF, 115KB)