Извештај са Четврте седнице Програмског комитета МКС-а, одржане 16. 11. 2017. године у Крагујевцу


Седницу води: проф. др Бошко Сувајџић.
Седници присуствују (азбучним редоследом): проф. др Љиљана Бајић, проф. др Драган Бошковић, проф. др Вељко Брборић, мср Бранко Вранеш, проф. др Рајна Драгићевић, мр Вукосава Ђапа Иветић, др Мина Ђурић, проф. др Александар Јерков, проф. др Милош Ковачевић, проф. др Александра Корда Петровић, др Весна Матовић, проф. др Александар Милановић, др Софија Милорадовић, проф. др Валентина Питулић, др Љубинко Раденковић, др Стана Ристић, др Далибор Соколовић, др Наташа Станковић Шошо, др Срето Танасић, проф. др Божо Ћорић.

Пошто су проф. др Драган Бошковић и проф. др Владимир Поломац поздравили присутне у име Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, а проф. Бајић захвалила организаторима у име Филолошког факултета у Београду, проф. др Бошко Сувајџић је предложио следећи дневни ред, који је једногласно усвојен:

I Усвајање Записника са Треће седнице Програмског комитета МКС-а;
II Организациони аспекти припреме Конгреса;
III Реализација програмских активности: секцијски реферати, тематски блокови, округли столови, пленарни реферати.

По усвајању записника са Треће седнице Програмског комитета МКС-а, присутни су подвукли значај одржавања XVI Међународног конгреса слависта у Београду, у периоду између 20. и 27. августа 2018. године. Потом се дискутовало о организационим аспектима припреме Конгреса и дошло до следећих закључака. У организовање изложбе књига током Конгреса биће укључена Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду, док ће се у организацију изложбе српских речника укључити Галерија САНУ. Агенција „Мирос“ биће ангажована у раду на организацији Конгреса. Учесницима ће бити понуђена могућност плаћања котизације до 15. маја, до 1. августа и на лицу места, при чему ће котизација бити најповољнија уколико се уплати до 15. маја (100 EUR). Присутни су истакли пресудну важност Листе
часописа МКС-а у промовисању славистике и србистике у међународној научној заједници. Представљено је и похваљено високо интересовање учесника за округле столове и тематске блокове, као и могућност учешћа са постер-рефератом и учешћа без реферата на Конгресу. На завршетку састанка презентован је детаљан Програм XVI Међународног конгреса слависта.

Извештај саставили:
Бранко Вранеш
Мина Ђурић