Важни датуми


Уважени слависти,

Уважени чланови МКС-а,

Уважени учесници Конгреса,

 

Обавештавамо вас о тачним датумима одржавања XVI Међународног конгреса слависта у Београду.

 

19. август 2018. године (недеља) – долазак учесника Конгреса

20. август 2018 године (понедељак) – свечано отварање Конгреса, када су предвиђени и пленарни реферати

21 – 25. август 2018. године (уторак – субота) – радне сесије, према Програму (секцијски реферати, тематски блокови, округли столови, заседања комисија, пратећи садржаји)

26. август 2018. године (недеља) – свечано затварање Конгреса и завршне манифестације

27. август 2018. године (понедељак) – одлазак учесника Конгреса

 

Са срдачним славистичким поздравима,

 

Председник МКС-а

Проф. др Бошко Сувајџић

 


 

Глубокоуважаемые слависты!

Глубокоуважаемые члены МКС!

Глубокоуважаемые участники Съезда!

 

Информируем вас о точных датах проведения XVI Международного съезда славистов в Белграде.

 

19 августа 2018 года (воскресенье) – заезд участников Съезда

20 августа 2018 года (понедельник) – торжественное открытие Съезда, на котором будут зачитаны пленарные доклады.

21 – 25 августа 2018 года (вторник – суббота) – рабочие заседания Съезда, в соответствии с Программой (секционные доклады, тематические блоки, круглые столы, заседания комиссий, сопутствующие мероприятия)

26 августа 2018 года (воскресенье) – торжественное закрытие Съезда и заключительные мероприятия

27 августа 2018 года (понедельник) – отъезд участников Съезда.

 

С сердечным славистическим приветом,

 

Председастель МКС,

Проф., д.ф.н. Бошко Сувайджич