Програмски одбор / Программный комитет


Проф. др Бошко Сувајџић, председник МКС-а, председник Програмског комитета, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Љиљана Бајић, заменик председника МКС-а, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Петар Буњак, секретар МКС-а, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Вељко Брборић, председник Организационог одбора Конгреса, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Рајна Драгићевић, председник Савеза славистичких друштава Србије, Филолошки факултет, Београд
Академик проф. др Владимир Костић, председник САНУ
Академик проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић
Академик проф. др Предраг Пипер, Филолошки факултет, Београд
Академик проф. др Александар Лома, Институт за српски језик САНУ
Академик проф. др Јасмина Грковић Мејџор, Филозофски факултет, Нови Сад
Академик проф. др Миодраг Радовановић, Филозофски факултет, Нови Сад
Проф. др Злата Бојовић, дописни члан САНУ
Проф. др Драган Станић, председник Матице српске, Филозофски факултет, Нови Сад
Проф. др Љиљана Марковић, декан Филолошког факултета Универзитета у Београду
Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Проф. др Горан Максимовић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Проф. др Драган Бошковић, Проректор за наставу Универзитета у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Валентина Питулић, Филозофски факултет, Косовска Митровица
Др Бојан Јовић, директор Института за књижевност и уметност у Београду
Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност у Београду
Др Срето Танасић, Институт за спрски језик САНУ
Др Јасна Влајић Поповић, Институт за српски језик САНУ
Проф. др Слободан Реметић, академик АНУРС
Проф. др Милош Ковачевић, председник Матичног одбора за језик и књижевност
Проф. др Драгана Мршевић Радовић, управник Међународног славистичког центра
Др Миодраг Матицки, председник Скупштине Вукове задужбине
Проф. др Александар Јерков, управник Универзитетске библиотеке „Свето¬зар Марковић“, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Љубинко Раденковић, Балканолошки институт САНУ
Проф. др Божо Ћорић, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Јован Делић, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Зона Мркаљ, председник Друштва за српски језик и књижевност Србије, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Александар Милановић, потпредседник Друштва за српски језик и књижевност Србије, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Ксенија Кончаревић, управник Катедре за славистику, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Људмила Поповић, Филолошки факултет, Београд
Проф. др Александра Корда Петровић, Филолошки факултет, Београд
Др Софија Милорадовић, Институт за српски језик САНУ
Др Стана Ристић, Институт за српски језик САНУ