Организација


АЕРОДРОМСКИ ТРАНСФЕРИ

Уколико Вам је потребан локални трансфер са аеродрома и на аеродром у Београду, можете га обезбедити и преко агенције Miross, тако што ћете попунити формулар на следећој адреси:

https://www.miross.rs/sr/events/mks-2018/airport-transfer

Цена трансфера по особи у једном правцу је €10,00. Плаћање је неопходно извршити унапред. Приликом попуњавања формулара изаберите начин плаћања и упишите тражене податке.

Приликом Вашег доласка у Београд, сагласно унапред датим информацијама (име и презиме, датум доласка, број лета, време слетања, итд.) наши представници ће Вас сачекати на аеродрому и испратити до возила које ће Вас превести до хотела, односно адресе у граду коју сте навели као одредиште.

Приликом Вашег одласка из Београда, сагласно унапред датим информацијама (име и презиме, хотел/адреса, датум одласка, број лета, време полетања, итд.), трансфер ће бити организован најмање два сата пре лета, из хотела, односно са адресе у граду коју сте навели.


Выставка славистических изданий

Уважаемые члены МКС!

 

Сообщаем Вам, что Выставка славистических изданий, опубликованных между двумя съездами, будет проведена в Библиотеке города Белграда (ул. Князя Михаила, д. 56). Поскольку согласованный срок для отправки книг – 1 июля 2018 года, просим национальные комитеты, если они еще этого не сделали, предоставить нам перечень книг для экспозиции.

На сайте Съезда будет опубликован электронный каталог книг, представленных на выставке, приуроченной к Съезду.

Контактное лицо по всем вопросам в связи с книжной выставкой: Милена Костич, Университетская библиотека им. Светозара Марковича, Белград, Бульвар короля Александра, д. 71 (mkostic@unilib.rs).

В приложении направляем технические инструкции по отправке книг. Участники Съезда также могут лично привезти свои книги с собой на Съезд и вручить их организаторам при регистрации.

Вновь обращаемся с просьбой к национальным комитетам, у которых есть предложения в связи c презентацией отдельных монографических публикаций на Съезде, как можно скорее направить нам свои предложения.

 

C уважением,

Проф., д.ф.н. Бошко Сувайджич

Председатель МКС

Проф., д.ф.н. Велько Брборич

Председатель Организационного комитета


Изложба славистичких издања

Поштовани чланови МКС-а,
Обавештавамо Вас да ће се Изложба славистичких издања објављених између два конгреса одржати у Библиотеци Града Београда (Кнез Михаилова бр. 56). Будући да је договорени рок за слање књига 1. јул 2018. године, молимо националне комитете, који то до сада нису учинили, да нам доставе списак књига предвиђених за изложбу.
На сајту Конгреса биће објављен електронски каталог књига које ће бити изложене на Конгресу.
Контакт адреса за сва питања у вези са Изложбом књига јесте Милена Костић, Универзитетска билиотека „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра бр. 71 (mkostic@unilib.rs).
У прилогу шаљемо техничко упутство за слање књига. Учесници Конгреса могу и лично да донесу своје књиге са собом на Конгрес и уруче их организатору током регистрације.
Молимо још једном националне комитете који имају предлоге за представљање одређених монографских публикација на Конгресу да нам те предлоге што пре доставе.

Срдачно,
Проф. др Бошко Сувајџић
Председник МКС-а
Проф. др Вељко Брборић
Председник Организационог комитета


Важни датуми

Уважени слависти,

Уважени чланови МКС-а,

Уважени учесници Конгреса,

 

Обавештавамо вас о тачним датумима одржавања XVI Међународног конгреса слависта у Београду.

 

19. август 2018. године (недеља) – долазак учесника Конгреса

20. август 2018 године (понедељак) – свечано отварање Конгреса, када су предвиђени и пленарни реферати

21 – 25. август 2018. године (уторак – субота) – радне сесије, према Програму (секцијски реферати, тематски блокови, округли столови, заседања комисија, пратећи садржаји)

26. август 2018. године (недеља) – свечано затварање Конгреса и завршне манифестације

27. август 2018. године (понедељак) – одлазак учесника Конгреса

 

Са срдачним славистичким поздравима,

 

Председник МКС-а

Проф. др Бошко Сувајџић

 


 

Глубокоуважаемые слависты!

Глубокоуважаемые члены МКС!

Глубокоуважаемые участники Съезда!

 

Информируем вас о точных датах проведения XVI Международного съезда славистов в Белграде.

 

19 августа 2018 года (воскресенье) – заезд участников Съезда

20 августа 2018 года (понедельник) – торжественное открытие Съезда, на котором будут зачитаны пленарные доклады.

21 – 25 августа 2018 года (вторник – суббота) – рабочие заседания Съезда, в соответствии с Программой (секционные доклады, тематические блоки, круглые столы, заседания комиссий, сопутствующие мероприятия)

26 августа 2018 года (воскресенье) – торжественное закрытие Съезда и заключительные мероприятия

27 августа 2018 года (понедельник) – отъезд участников Съезда.

 

С сердечным славистическим приветом,

 

Председастель МКС,

Проф., д.ф.н. Бошко Сувайджич