Daily Archives: 4. јуна 2017.


XVI Међународни конгрес слависта у Београду 2018.

У периоду од 20. до 27. августа 2013. године одржан је XV Међународни конгрес слависта у Минску (Белорусија), на коме је Република Србија једногласно добила подршку Међународног комитета слависта (МКС) да организује XVI Међуна­ро­дни конгрес слависта у Београду 2018. године.

Међународни конгрес слависта је најзначајнија међународна славистичка научна смотра у свету, која се одржава сваке пете године. Управо је на Међународном састанку слависта који је одржан у Београду од 15. до 21. септембра 1955. године донета одлука о формирању Међународног комитета слависта, у циљу неговања међународних веза из области славистике и обнављања традиције славистичких конгреса, који су организовани почев од првог Међународног конгреса словенских филолога у Прагу 1929. године.

Организација и научни програм Међународног конгреса слависта у Минску, под руководством др Александра Лукашанеца, тадашњег председника МКС-а, били су беспрекорни, и поставили су високе критеријуме организаторима наредних славистичких конгреса. Рад Конгреса се одржавао на Белоруском државном универзитету, а у склопу славистичке манифестације уприличене су презентације капиталних славистичких научних издања, изложбе књига, студијске екскурзије. Усвојена тематика Конгреса одражавала је најактуелније теме и проблеме савремене славистике. Забележено је повећано интересовање за теме које се тичу језичког заграничја, словенске лингвогеографије и дијалектологије. Досадашњи координатор комисија у МКС-у, Станислав Гајда (Пољска), припремио је вредну монографију у којој је представљена историја рада комисија МКС-а од оснивања до данас.

Србија је у историји славистике једном већ добила прилику да  организује Међународни конгрес слависта. Академик Александар Белић, тадашњи предсе­дник САНУ, године 1939. успешно је спровео припреме за одржавање III Конгреса слависта у Београду. Конгрес, међутим, није одржан због избијања Другог светског рата, мада су конгресни материјали већ били одштампани. Конгрес који се планира за 2018. годину биће први Међународни славистички конгрес који се после 70 година одржава у Београду.

Београд ће 2018. године постати средиште светске славистике. У складу са одлуком да се XVI Међународни конгрес слависта одржи у Бео­гра­­ду, на XV Конгресу у Минску изабрано је ново руководство Међународног ко­ми­те­та слависта, које ће народних пет година предводити светску сла­ви­сти­ку, и то у саставу: проф. др Бошко Сувајџић, председник; проф. др Љиљана Ба­јић, потпредседник; проф. др Петар Буњак, генерални секретар (Србија). Координатор комисија при МКС-у је проф. др Петер Жењух (Словачка).

У току су свеобухватне припреме за одржавање XVI Међународног конгреса слависта у Београду. Формирани су организациони и програмски одбори, размотрена је, дефинисана и усвојена тематика Конгреса. Одржана су три заседања Међународног комитета слависта (Београд, 2014; Праг, 2015; Букурешт, 2016). Четврто Пленарно заседање МКС-а, на коме је предвиђено усвајање Програма Конгреса биће одржано у Београду од 23. до 27. августа 2017. године.Одређен је датум одржавања Конгреса (20–27. август 2018), потврђени су организатори (Савез славистичких друштава Србије) и суорганизатори (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Српска академија наука и уметности). Седиште Oрганизационог комитета и МКС-а је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Председник Организационог комитета је проф. др Вељко Брборић. Конгрес се одржава под високим покровитељством председника Републике Србије и покровитељством Града Београда.

У средишту пажње програмског и организационог комитета Конгреса су утврђивање опште тематике Конгреса, као и прецизирање облика рада, утврђи­вање квота учесника, избор тематских блокова, формулисање пленарних реферата, као и друга техничка и организациона питања.

При изради тематике XVI Међународног конгреса слависта у Београду 2018. године, врло пажљиво су консултовани сви претходни конгреси слависта.

На последњем Конгресу у Минску, 2013. године,  организоване су 3 секције: 1) лингвистика; 2) књижевност, културологија, фолклористика; 3) историја славистике.

На Првом славистичком конгресу у Прагу 1929. године такође су биле организоване 3 секције: 1) историјско-књижевна; 2) лингвистичка; 3) педагошко-методолошка.

 

На XVI Mеђународном конгресу слависта у Београду 2018. године предвиђене су четири секције: 1. језик; 2. књижевност, култура, фолклор; 3. питања славистике; 4. специјалне теме Конгреса.

 

Специјалне теме Конгреса су:

 

4.1. Двеста година  Српског рјечника Вука Стефановића Караџића и Вуков значај у славистици;

  1. 2. Александар Белић у историји славистике;
  2. 3. 1918. година и развој словенских језика и књижевности и њиховог проучавања.

Све активности које се предузимају у склопу припреме Конгреса у Бео­гра­ду имају у виду дугогодишњу традицију постојања и рада Међународног комитета слависта, и усмерене су на развијање и неговање славистике у свим земљама света. У времену кризе хуманистичких наука, предстојећи Конгрес у Београду, као и све активности МКС-а на плану унапређења и развоја славистике у свету,  добијају посебан значај. Питања која ће бити на дневном реду XVI Међународног конгреса слависта треба да буду усмерена у правцу модернизације славистике и афирмисања њених најважнијих области изучавања. Ниво развоја српске славистике, број славистичких центара у Србији, као и заступљеност славистике на свим српским универзитетима, представљају најбоље гаранте научног успеха предстојећег Конгреса.

 

Проф. др Бошко Сувајџић

Председник МКС-а